Archiv akcí

ČERVENEC a SRPEN v knihovně

během LETNÍCH PRÁZDNIN jsme v knihovně:

                        středa      13-17 hodin

Prázdninové výtvarné a hravé středy:               

  1. 7.   POSTAVY v pohybu – „Mé druhé já“

  8. 7.   SBÍRKA MOTÝLŮ

15. 7.   PORTRÉT, AUTOPORTRÉT

22. 7.   PŘÍŠERKY

29. 7.   ENKAUSTIKA – i pro rodiče (je možné opakovat)

  5. 8.   PAPÍROVÉ DIVADLO

12. 8.   DÁRKOVÉ KRABIČKY / MAGICKÁ KOSTKA

19. 8.   HOUPAVÉ LOĎKY

        (přineste si: klacíky, kůry, dřeva na loďky; korále, mušle, kamínky)

26. 8.   Prázdninové POKLADY

 

ČERVEN 2015

 

Výherci výtvarné soutěže „Pomezí v dobách minulých.“

Všechny práce do soutěže (kromě křehké sošky „Rytíře“ od Samuela Maška) byly vystaveny v základní škole při oslavách 750. let od vzniku Pomezí.

Jmenovala jsem na místě tříčlennou nezávislou porotu, která určila tyto výherce:

1. místo – Vašík Muzikář – namaloval „Konráda z Levendorfu“.

2. místo – Martinka Machová – nakreslila „Královskou družinu“.

3. místo – Lukášek Nikl – namaloval „Tvrz u rybníka“.

Všechny děti jsou z 1. Mateřské školy v Pomezí a porota ocenila originalitu námětu a velkorysé zpracování.

                Další  mimořádné ocenění  jsem si dovolila udělit za knihovnu já sama. Sešly se mi tu tři nevšední plastické objekty, které oceňuji pro jejich odvážnou techniku i odlišnost.

Marek Bukáček – „Konrád z Levendorfu“, plastelína na desce

Samuel Mašek – „Rytíř“, keramika

Kolektivní práce školní družiny – „Tvrz u rybníka“, karton, keramika, dřevo

Všichni ocenění si mohou ceny vyzvednout v knihovně – ve výpůjční době.

Výkresy a objekty budou vystaveny v knihovně celé prázdniny.

Blahopřeji a těším se na další krásné práce v budoucnu        

Vaše Knihomolka

Ludmila Homolová, knihovnice

 

KVĚTEN 2015

 

Knihovna v Pomezí vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti a mládež

 

POMEZÍ V DOBÁCH MINULÝCH

 

Představte si, jak to tady mohlo vypadat v dobách, kdy byl všude nepropustný hvozd a kde se proháněla divá zvěř a zubři.

 

Nabízím témata k inspiraci:

- Příjezd královské družiny Přemysla Otakara II.

- Jak asi vypadal Konrád z Levendorfu, zakladatel naší obce

- První osadníci Levendorfu (Pomezí) bojují o nejlepší místa u vody a staví si domy

- Rytíři, husité, lapkové

- Jak vypadala tvrz u rybníka v 16. století

- Kruté boje v době třicetileté války, Švédové, Sasové

 

Těch období a zajímavých témat by se našlo mnoho, stačí se podívat do knížek a nechat se unášet fantazií. Vyberte si historické období a…

 

MALUJTE, KRESLETE, MODELUJTE, TESEJTE

a noste do knihovny!
 

 

 

DUBEN 2015

 

NOC S ANDERSENEM POPRVÉ V POMEZÍ

K celostátní akci knihoven Noc s Andersenem se letos přihlásila i naše knihovna v Pomezí.

V pátek 10. 4. 2015 od 18 do 24 hodin ožila knihovna 12 dětmi a 8 dospělými. Nejdříve jsme hráli stolní hry, které máme nejraději (Dobble, Carccassone, Věž, Activity, Dostihy a Domino). Původně to měl být turnaj, ale při různorodém věkovém uskupení hráčů bylo těžké vyhlásit vítěze, a tak dostaly všechny děti odměnu za účast (deníčky, záložky a pastelku).

Po 21. hodině někdo zaklepal na dveře a vítr k nám přivál do knihovny postavu z minulosti, kterou nikdo nepoznal. Po několika dotazech vyšlo najevo, že nás přišel navštívit samotný Konrád z Levendorfu – lokátor (zakladatel) Pomezí. Vyprávěl nám o historii Pomezí a o problémech, se kterými se potýkal před 750 lety. Ukázal nám, jak se pečetily důležité dokumenty a každý si mohl sepsat poselství nebo tajnou zprávu, kterou si sám zapečetil. Potom nás vyzval na cestu vedenou světlem, na které se setkáme s různými symboly a na konci možná najdeme poklad.

Z knihovny jsme vyšli po 22. hodině, kdy už byla venku tma. Naši cestu nám ukazovala světýlka a ta nás přivedla k rybníku u školy, kde se zjevila Voděnka. Povídala nám o vodě, nejdůležitějším živlu na zemi a dala nám všem na cestu skleněnou kapičku vody. Po delším pochodu jsme zahlédli světelné efekty a když jsme přišli blíž, zjistili jsme, že je to představitelka dalšího živlu – ohně. Ptala se nás, co o tomto živlu víme a na cestu nám každému dala světelnou hůlku.

Světlo nám pomohlo najít cestu až vzhůru ke kostelu, kde z temného stínu vystoupila postava, symbolizující životodárnou Zemi. Povídali jsme si o ní, a když jsme se ptali po pokladu, byli jsme vyzváni k hledání a kluci opravdu narazili na záhadnou truhlici plnou pokladů. Vzali jsme ji do knihovny a děti se o poklad spravedlivě rozdělily.

Najednou byla půlnoc a my se museli rozejít.

Slíbili jsme si, že příští rok budeme v knihovně spát a nebudeme muset v nejlepším přestat.

Ať žije Noc s Andersenem!

                                                         

BŘEZEN 2015

Ve středu 11. 3. 2015:

Dopoledne navštívilo knihovnu 19 dětí s učitelkami z Mateřské školky dolní. Přečetli jsme si několik pohádek, hodně hádanek a zazpívali si. Nakonec si děti zhotovily knižní záložky a slíbilI jsme si, že se brzy setkáme.

 

     

KNIHY, které jsme pořídili do knihovny v březnu 2015:

Zafón Ruiz            Stín větru

Zafón, Carlos       Nebeský vězeň

Andronikova        Zvuk slunečních hodin

Šindelka              Chyba

Šrámková           Hruškadóttir

Pilátová               Žluté oči vedou domů

Haddon, Mark    Podivný případ se psem

Baker, Jo            Longbourn

Orwell george    Farma zvířat

Pavel Ota           Jak jsem potkal ryby

Moyesová, Jojo   Než jsem tě poznala

Eco, Umberto    Jméno růže

Harris Joanne    Čokoláda (1.)

Harris Joanne    Krysařovy střevíce (2.)

Harris Joanne    Broskve pro otce Francise (3.)

Hofmann            Afrika, má láska. Příběh bílé Masajky

Poe Edgar        Jáma a kyvadlo a jiné povídky

Jan Vodňanský dětem

 

v únoru 2015 proběhlo:

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:  Jarní prázdniny v knihovně

Ve středu 18. 2. a ve čtvrtek 19. 2. 2015 byla knihovna otevřena již od 10 hodin.

Společně jsme nahlédli do knihařského řemesla a zkusili si pod odborným vedením zhotovit zápisník či malou knížečku.

Kdo nechtěl tvořit, mohl si přijít zahrát stolní hry, či si jen tak prohlížet knížky, číst si a povídat.

Vítány byly i maminky s malými dětmi, i nadále můžeme se domluvit a určit si den a hodinu na čtení pro nejmenší děti (od 1 do 4 let).

Ze setkání se těšila            Vaše Knihomolka

 

LITERÁRNÍ ČAJOVNA

První čtení se uskutečnilo ve čtvrtek  5. 2. 2015.

Vybrala jsem vzpomínkovou knihu VŠECKY KRÁSY SVĚTA od Jaroslava Seiferta, našeho jediného nositele Nobelovy ceny za literaturu.

Sešli jsme se a užili si přátelské posezení nad knihou s nádhernými vzpomínkami autora, jenž dokázal vykreslit povahu lidí tak, jako by zrovna seděli s námi a my měli také to štěstí je znát... (tentokrát o fotografovi - legendě - Josefu Sudkovi)

Těším se na další setkání se všemi, co rádi čtou, naslouchají a pijí čaj.

                                                                                   Vaše Knihomolka